Informasjon

Norvald Waldersnes

  • 25.12.1939 - 18.11.2023

Bisettelse i Lille kapell, Møllendal, mandag 27. november, kl. 14.30.

Bisettelse i Lille kapell, Møllendal, mandag 27. november, kl. 14.30.

Bestill blomster Blomster